Successen

Enkele voorbeelden van recente successen:

Herfinanciering vastgoed en webwinkels

Op de Veluwe hebben we een herfinanciering gerealiseerd voor een bestaande klant. De klant stapt over van Deutsche Bank naar ING Bank. Een forse besparing op de rentelasten in combinatie met betere voorwaarden. Wat wil een klant nog meer?

Bedrijfspand in Hardenberg

Voor een klant hebben we de nieuwbouw op het industrieterrein in Hardenberg gefinancierd van zijn bedrijfspand. De onderneming is nu klaar voor de toekomst en kan verder groeien.

Vastgoed transactie Amsterdam

Voor een belegger hebben we in samenwerking met ABN AMRO een pand aan kunnen kopen aan de Tesselschadestraat in Amsterdam. Hier vindt een herontwikkeling plaats naar 3 luxe appartementen (koop).

Herfinanciering groothandel

Voor een groothandel in bedlinnen hebben we de herfinanciering gerealiseerd en maakt de klant de overstap van Deutsche Bank naar ABN AMRO Bank.

Nieuwe financiering voorraad

Ook in Zuid Holland weten ze RFC te vinden. Voor een snel groeiende onderneming in de detailhandel de financiering geregeld. De onderneming kan weer verder groeien en is klaar voor de toekomst. Rabobank financierde de transactie.

Herstructurering financiering Lemelerveld

Voor een relatie in een lastige branche hebben we de herstructurering kunnen realiseren van de financiering. Het leverde de klant een besparing op in de kosten, maar tevens ook ruimte in het werkkapitaal.

Financierings bedrijfspand Lemelerveld

De klant groeit de laatste jaren prima door. Het bestaande huurcontract liep af en er kon tegen een gunstige prijs een overname van het pand worden gerealiseerd. 

Financiering bedrijfspand Deventer

De aanvraag was in eerste instantie zelfstandig ingediend bij de huisbankier. Deze werd afgewezen en vervolgens is RFC betrokken. Door de structuur te wijzigen en de casus beter te onderbouwen waren zowel Rabobank als ABN AMRO geinterreseerd om de financiering te verstrekken.

Herfinanciering

In goed overleg met zowel klant, bank als accountant is er een herfinanciering gerealiseerd voor een klant in Salland. Totale obligo bedroeg > 2 miljoen euro. De structuur van de financiering is aangepast gezien het gewijzigde businessmodel alsmede de zekerheden. Het bespaarde de klant in combinatie met de lage rente standen enkele tienduizende euro's per jaar.

Financiering horeca concept Apeldoorn

Voor een nieuw concept in Apeldoorn heeft RFC een deel van de financiering opgehaald via Qredits. De expertise en onderbouwing was doorslaggevend en heeft het proces in een stroomversnelling gebracht.

Overname onderneming in sanitair

De overname van een onderneming (showroom/orderportefeuille) is een feit. RFC adviseerde de koper en heeft de financiering geregeld met Rabobank Salland.

Lease diverse vervoermiddelen

Een ondernemer in Winterswijk verwacht de komende jaren weer te groeien. Voor zowel de DGA als een nieuwe projectleider zijn er een tweetal auto's gefinancierd met een scherp lease contract (FL).

Betalingsregeling Lindorff (ABN AMRO)

Voor een ondernemer in zwaar weer is er een schikking getroffen met Lindorff tegen finale kwijting. Hiermee is voorlopig de grootste financiële druk weggenomen en kan de klant verder ondernemen.

Herfinanciering

Een klant van Deutsche Bank verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. De turn around is gerealiseerd, de herfinanciering (2,2 miljoen euro) is een feit en de klant valt nu weer onder het reguliere accountmanagement. De begeleiding van het gehele traject is door RFC uitgevoerd.

Nieuw pand in Heino

In goed overleg met huisbankier Rabobank Salland is de financiering geregeld voor een ondernemer uit Heino. Hij gaat van een huur locatie naar een eigen pand met een behoorlijke besparing in de huisvestingslasten tot gevolg.

Financiering nieuw wagenpark

Voor een relatie uit Apeldoorn en een relatie uit Raalte is de financiering van het wagenpark bij een tweetal verschillende leasemaatschappijen ondergebracht. De condities en voorwaarden waren in beide gevallen veel beter dan het aanbod van de huisbankier/leasemaatschappij.

Overname horeca gelegenheid in Twente

Voor een huisbank klant van Rabobank is de overname financiering geregeld van een horeca gelegenheid. Zowel de werkkapitaal financiering als de financiering van het pand zijn bij de Rabobank ondergebracht. 

Herfinanciering ABN AMRO / ING Bank

Voor een internationaal opererend bedrijf uit Rotterdam is de herfinanciering geregeld bij ING Bank. Gezien de aanwezigheid van 2 banken en het structuurrisico (buitenlandse entiteiten) geen gemakkelijke casus. ING Bank heeft de herfinanciering geregeld.

Tijdelijke uitbreiding werkkapitaal (seizoenspiek) bij Rabobank

Een onderneming uit Raalte heeft een tijdelijke uitbreiding van het werkkapitaal gekregen om een seizoenspiek op te kunnen vangen. Rabobank Salland heeft dit gefaciliteerd als huisbankier.

Opzetten Raad van Advies

Voor een middelgroot bedrijf in de regio Zwolle heeft RFC een Raad van Advies samengesteld. Het statuut is in overleg met de ondernemer opgesteld en 1x per kwartaal zit de RvA met de directie van de onderneming om tafel. Strategische issues en nieuwe plannen worden besproken en het is een verreiking voor de onderneming, aldus de ondernemer.

Uitbreiding werkkapitaal

Voor een relatie uit Twente met groei ambitities is bij ABN AMRO een werkkapitaal uitbreiding gerealiseerd van € 300.000,=. In eerste instantie afgewezen, maar met een goede onderbouwing alsnog positief gefiatteerd. Ondernemer kan ondernemen en de bank is tevreden over het snelle proces en de onderbouwing.

Investeringen machines/werkvoertuigen (vervanging/groei)

Voor een middelgrote onderneming uit Overijssel in de GWW sector (Grond-, Weg- en Waterbouw) heeft RFC een opdracht succesvol afgerond. Enkele werkvoertuigen (Volvo & Liebherr) waren aan vervanging toe. Daarnaast is groei voorzien in de verwerking/bewerking van diverse soorten hout. Totale financieringsbehoefte € 560.000,=. In samenwerking met een leasemaatschappij is de volledige financiering tot stand gekomen. Bijkomend voordeel is dat via het netwerk van de leasemaatschappij de werkvoertuigen tegen een acceptabele prijs zijn verkocht.

Herfinanciering Deutsche Bank

Een bestaande relatie van Deutsche Bank (voorheen een vestiging van ABN AMRO) had te maken met een uitlopende aflossingsvrije lening. RFC heeft gekeken naar de mogelijkheden voor herfinanciering of verlenging van de faciliteiten bij Deutsche Bank. Voor het laatste is gekozen. Het bedrijf is actief in de zakelijke dienstverlening en internationaal actief. Met name het laatste past goed in de propositie van Deutsche Bank. Met name op het gebied van valuta transacties. De financiering is voor een termijn van 3 jaar verlengd.

Aankoop pand (huur naar koop)

Na een aantal afwijzingen van een aantal banken (Rabobank, ABN AMRO en ING Bank) kwam de opdrachtgever bij RFC. Op basis van een Quickscan door RFC kwam de conclusie dat er aanvullende risicodragend vermogen toegevoegd moest worden. Via het netwerk van RFC is € 100.000,= risicodragend vermogen geregeld. De resterende financiering (circa € 300.000,=) is met het overleggen van een goed financieringsmemorandum bij huisbankier Rabobank verkregen. Zodoende heeft de klant het gehuurde pand kunnen kopen van de eigenaar.

Uitbreiding wagenpark (groei)

Voor een snel groeiende transporteur uit Overijssel heeft RFC de financiering geregeld voor 10 trucks en 14 trailers. Dit als gevolg van het sluiten van een groot contract met een multinational. Gezien de duur van het contract is een leasetermijn van slechts 3 jaar overeengekomen met een terugkoopverklaring van de leverancier voor de trucks.

Communicatie bank-klant

Een sterk groeiende klant uit de regio Zwolle is gebrouilleerd met haar huisbankier. RFC heeft de communicatie tussen klant en bank overgenomen. De bank wordt maandelijks tijdig en juist geïnformeerd. Een opzegging van de financiering is hiermee voorkomen. De klant verdiend immers geld, maar de prioriteit heeft ondernemer bij de business liggen en niet bij de communicatie met de bank. In overleg werd er gezocht naar een sterke controller, die dit werk weer kan overnemen van de DGA. Gezien de groei van de onderneming moest er ook in de financiële verslaglegging een stap gemaakt worden.

Investeerder gezocht en gevonden

Voor een project in de randstad (investering € 930.000,=) heeft RFC de opdracht gekregen een investeerder te vinden. Betreft renovatie van een bestaand object. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol. De investeerder is gevonden vanuit het netwerk van RFC. Circa € 500.000,= is door de investeerder ingebracht. Het resterende bedrag is gefinancierd door ING Bank.